Showing posts with label win 8.1. Show all posts
Showing posts with label win 8.1. Show all posts

Tổng hợp bộ cài Windows 7 và các win khác chính gốc của Microsoft từ MSDN

​ Microsoft đã ngừng cho phép tải về trực tiếp Windows 7 đã một thời gian rồi, những địa chỉ lưu trữ file ISO từ bên thứ 3 lại có thể tiề...
Loading...